•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja uzupełniająca przeznaczona jest dla kierowców posiadających świadectwo kwalifikacji zawodowej, którzy chcą poszerzyć zakres posiadanych uprawnień. Dla przykładu, jeśli ktoś posiada kwalifikacje z zakresu przewozu rzeczy, a chce zostać zawodowym kierowcą autobusu - powinien odbyć kwalifikację uzupełniającą. Kurs trwa 35 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w ruchu drogowym. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który zdaje się przed komisją powołaną przez wojewodę. Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z dziesięciu pytań.