•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Składają się na nią zajęcia teoretyczne, oraz zajęcia praktyczne: jazda w ruchu drogowym i jazda w warunkach specjalnych (na płycie poślizgowej lub symulatorze). Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych metodą e-learningu. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który zdaje się przed komisją powołaną przez wojewodę. Po poprawnie zdanym egzaminie, kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji, można się ubiegać o prawo jazdy kat. C już w wieku 18 lat i kat. D w wieku 21 lat

Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. W załącznikach poniżej znajdują się przykładowe pytania.