•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych

Okresowe szkolenie dla kierowców zawodowych, konieczne jest do powtórzenia co pięć lat. Pozwala ono na uzyskanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego kwalifikacje kierowcy. Szkolenie trwa 35 godzin i realizowane jest w pięciu modułach po siedem godzin każdy. Kierowcy wykonujący przewozy drogowe osób lub rzeczy, zobowiązani są do uzyskania wpisu do krajowego prawa jazdy w następujących terminach: