•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

A - KURS I EGZAMIN PRZEZ CAŁY ROK - ZACZYNAMY W KAŻDYM TYGODNIU - ZAPRASZAMY !

 

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania każdym motocyklem, bez względu na jego moc i pojemność

Kurs może rozpocząć osoba która osiągnęła wiek 24 lat lub posiada prawo jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat

Kurs na prawo jazdy kategorii A obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Zajęcia teoretyczne - wykłady organizowane w sali wykładowej ośrodka szkoleniowego.

Zajęcia praktyczne - jazdy organizowane na placu manewrowym i w ruchu drogowym - również po trasach egzaminacyjnych!

Po ukończeniu kursu, przeszkolona osoba zdaje egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

POSIADAMY PEŁNOWYMIAROWY PLAC MANEWROWY DOSTOSOWANY DO NOWYCH ZASAD EGZAMINOWANIA!

PONIŻEJ FILM PRZEDSTAWIAJĄCY NOWE ZASADY EGZAMINOWANIA