•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

B - KURS ROZPOCZYNA SIĘ W KAŻDYM TYGODNIU - ZAPRASZAMY !

 

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. a także czterokołowcem i motorowerem

Kurs można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 roku życia

MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA KUPONU URODZINOWEGO NA PRAWO JAZDY DLA BLISKIEJ OSOBY

Kurs na prawo jazdy kategorii B obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i płytę z testami.

Zajęcia teoretyczne - wykłady organizowane w sali wykładowej ośrodka szkoleniowego lub w domu metodą e-learningu.

Zajęcia praktyczne - jazdy organizowane na placu manewrowym i w ruchu drogowym - Katowice, Tychy, Dąbrowa Górnicza.

Po ukończeniu kursu, przeszkolona osoba zdaje egzamin państwowy w wybranym przez siebie Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

PLAC MANEWROWY DO DYSPOZYCJI NASZYCH KURSANTÓW