•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Warsztaty dla instruktorów - 2018 ZAPRASZAMY !!!

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy - obowiązkowe coroczne szkolenie. Zaświadczenie o jego ukończeniu instruktor dostarcza do właściwego Starosty do 7 stycznia 2016 roku. Niespełnienie tego obowiązku skutkuje skreśleniem z ewidencji instruktorów. Aby ponownie uzyskać wpis do ewidencji instruktorów należy odbyć warsztaty doskonalenia zawodowego. Podczas szkolenia instruktorzy nauki jazdy aktualizują swoją wiedzę, mają możliwość zaznajomienia się z najnowszymi przepisami w zakresie szkoleń kandydatów na kierowców, jak również otrzymują wskazówki jak poszerzyć swoje kwalifikacje o uprawnienia z techniki jazdy. Otrzymują również możliwość kontaktu z prowadzącymi warsztaty po ich zakończeniu oraz doradztwo w sprawach związanych ze Starostwem.