•  606 931 695 lub 602 261 948
  •  Facebook

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

PO UKOŃCZENIU TEGO KURSU, MOŻESZ PRACOWAĆ JAKO KIEROWCA ZAWODOWY OD 21 ROKU ŻYCIA DLA PRZEWOZU RZECZY I OD 24 ROKU ŻYCIA DLA PRZEWOZU OSÓB!

Kwalifikacja wstępna przyspieszona, to kurs przygotowujący do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego. Trwa 140 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne, oraz zajęcia praktyczne: jazdę w ruchu drogowym i jazdę w warunkach specjalnych (na płycie poślizgowej lub symulatorze). Istnieje możliwość odbycia zajęć teoretycznych metodą e-learningu. Kurs kończy się egzaminem państwowym, który zdaje się przed komisją powołaną przez wojewodę. Po poprawnie zdanym egzaminie, kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. W załącznikach poniżej znajdują się przykładowe pytania.